Charakteristika brúska

- Apr 27, 2018 -

Podľa charakteristík pohybov a technologických požiadaviek brúskového stroja existujú nasledujúce požiadavky na ťahanie a riadenie elektrického výkonu:


1. Rotačný pohyb brúsneho kotúča všeobecne nevyžaduje riadenie rýchlosti, ktoré môže byť ťahané trojfázovým asynchrónnym motorom a vyžaduje len jednosmerné otáčanie. Ak je kapacita veľká, môže sa použiť spúšťanie Y-delta.


2. Aby sa zaistila presnosť spracovania, spustite jej hladko a zaistite, aby bola zotrvačnosť pracovného stola malá, keď je vratný pohyb obrátený, takže hydraulický pohon sa používa na realizáciu vratného pohybu pracovného stola a vodorovného podávania skriňu brúsneho kolesa.


Súvisiace novinky